By Adi Metaliu

18056020_1329113217126396_1709968013724204143_o

Në javët e fundit të kampionat, faktori fushë konsiderohet shumë i rëndësishëm për marrjen e pikëve të duhura për arritjen Me Shume