Transponder 1: Sateliti: Eurobird 16A (16.0E); - Frekuenca: 10719.00; - Polarizimi: - V; - Modulimi: DVB-S (QPSK); - Symbol Rate: 27500; - FEC: 3/4

Transponder 2: Sateliti: Eutelsat W2 (16.0E); - Frekuenca: 10975.00; - Polarizimi: - H; - Modulimi: DVB-S2(QPSK); - Symbol Rate: 22500; - FEC: 4/5

Transponder 3: Sateliti: Eutelsat W2 (16.0E); - Frekuenca: 11055.00; - Polarizimi: - V; - Modulimi: DVB-S (QPSK); - Symbol Rate: 27900; - FEC: 3/4

Transponder 4: Sateliti: Eutelsat W2 (16.0E); - Frekuenca: 11094.00; - Polarizimi: - V; - Modulimi: DVB-S (QPSK); - Symbol Rate: 27900; - FEC: 2/3

Transponder 5: Sateliti: Eutelsat W2 (16.0E); - Frekuenca: 11449.00; - Polarizimi: - H; - Modulimi: DVB-S (QPSK); - Symbol Rate: 27500; - FEC: 7/8