Global Travel

Sinops

Rendi sekret i Koza Nostrës. Cilat janë 10 urdhëresat që duhen respektuar për të qënë anëtar i mafias. Dokumenta dhe dëshmi që hedhin dritë mbi sistemin e funksionimit të një prej organizatave më të mëdha kriminale. Betimi, emërtimet, titujt, ceremoniali, hirearkia, gjithçka që lidhet me rrugën për të hyrë në Koza Nostra, nga ku nuk del dot më...

Orare transmetimi

Data Ora Kanali  

Të dhëna